Dlaczego warto stosować Google QUIC ?

Dlaczego warto stosować Google QUIC ?

Dlaczego warto stosować Google QUIC ? QUIC to skrót od „Quick UDP Internet Connections”, czyli szybkich połączeń Internetowych UDP (User Datagram Protocol). Protokół ten umożliwia szybkie i łatwe wysyłanie pakietów za pośrednictwem bezpołączeniowego protokołu UDP. Powodem opracowania QUIC było dążenie do zapewnienia alternatywy dla ustalonego rozwiązania bezpieczeństwa TCP, HTTP/2 i TLS/SSL. Dzięki temu uzyskano tę samą ochronę, ale ze zmniejszonym opóźnieniem połączenia i transportu oraz multipleksowaniem połączeń. Google zaprojektował QUIC w taki sposób, aby sam protokół kontrolował połączenie. Podczas pierwszego uzgadniania połączenia pomiędzy nadawcą a odbiorcą wymieniają się certyfikaty i klucze potrzebne do szyfrowania wysłanych datagramów. Późniejsza komunikacja eliminuje tę wymianę, co minimalizuje opóźnienia. Protokół szyfrowania TLS 1.3 jest zoptymalizowany pod względem szybkości. Jeśli chodzi o multipleksowanie, to protokół QUIC jest zgodny z opracowanym przez Google protokołem SPDY, który zapewnia…
Read More